Метални конструкции с текстилно покритие
Алуминиевата конструкция с текстилно покритие (накратко СОАЛ-ТЕК или "Sоal-Tek") е метална конструкция с текстилно покритие, разработена от специалистите на компания Вектор, предназначена за създаване на помещение, изолирано от външната среда.


Конструкцията с текстилно покритие предпазва от:

• валежи;
• ветрове;
• слънчеви лъчи;
• температурното въздействие на околната среда.

В зависимост от модела, конструкциите "Sоal-Tek" притежават различна степен на защита от гореспоменатите фактори.


Възможните са следните видове конструкции:

• рамкова конструкция с една външна обвивка;
• рамкова конструкция с две обвивки – външна и вътрешна;
• рамкова конструкция с две обвивки и изолация.

По отношение на защитните си свойства, последният вариант на съоръжението "Sоal-Tek" е равностоен на тухлена сграда с дебелина на стената 4,5м. В същото време рамковите конструкции с текстилно покритие Sоal-Tek" притежават висока мобилност, лесни са за сглобяване и имат ниско тегло.


Области на използване:

• производствени халета;
• складови помещения с топла и студена експлоатация;
• хангари за строителна, самолетна, селскостопанска, енергийна и друга техника;
• спортни площадки, плувни басейни, министадиони;
• селскостопански съоръжения – ферми, складове, оранжерии;
• временни убежища, казарми, болници.


Начини на работа:

• температура: от -60..-30 С до +70 С (в зависимост от използваните за покритие платове);
• ветрова зона: от I до VI ветрова зона включително (съгласно СНиП 2.01.07-85);
• снежна покривна: до 70 кгс/см2;
• експлоатационен живот на рамковата конструкция: над 50 години.


Технически подробности и повече информация можете да намерите на сайта - vector-build.com